Prijavnica za program za starše (predšolskih) otrok, starih 3-8 let

Pozdravljeni,

zahvaljujemo se vam za izražen interes obiskovanja treningov starševstva Neverjetna leta.
Prosimo vas, da v nadaljevanju skrbno izpolnite prijavnico s svojimi podatki in izberete izvajalski center (ali več njih), v katerem bi se želeli udeležiti usposabljanja.
Po oddaji prijavnice boste preusmerjeni v aplikacijo za izpolnitev vprašalnikov. Po izpolnitvi vseh vprašalnikov pa boste uvrščeni na seznam prijavljenih v izbranem izvajalskem centru.
Čakalna doba je trenutno v povprečju približno eno leto.

Prijazen pozdrav in vse dobro,
ekipa Neverjetnih let

Ime in priimek starša:Naslov stalnega prebivališča:Kontaktni podatki:


Spol in datum rojstva otroka (zaradi katerega se prijavljate):


Starost in število ostalih otrok v družini:


Razlogi za iskanje pomoči:


Pri kateri starosti otroka so se težave začele?


Kratek opis problematike:


Ali ima otrok odločbo o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami?


Ali ima otrok odobrenega spremljevalca?


UPORABA ZDRAVSTVENIH STORITEV

Prosimo označite, ali je bil otrok zaradi vedenjskih težav v zadnjih 6 mesecih obravnavan / sprejet v:


Pri katerem od spodaj naštetih strokovnjakov je bil otrok že v obravnavi v zadnjih 6 mesecih?


OBRAVNAVA S STRANI PODPORNIH SLUŽB

Prosimo označite, ali je vaš otrok (ali vaša družina) v zadnjih 6 mesecih potreboval (potrebovala) katero od naslednjih podpornih storitev / obravnav:


Ali je bil vaš otrok preko noči v zadnjih 6 mesecih nastanjen v:


Kje ste izvedeli za treninge starševstva / napotna inštitucija:


Kdo bo obiskoval treninge starševstva (izberite eno izmed možnosti)?


Izberite izvajalski center (ali več njih), v katerem bi se želeli udeležiti treningov starševstva:


Program bi rajši obiskoval/-a:Varstvo za otroka/-e med obiskovanjem skupine (izberite eno izmed možnosti):


* Možnosti varstva otrok ne nudijo vsi izvajalski centri. Glede varstva se boste s centrom dogovorili naknadno.


i Skupine bodo z namenom zagotavljanja čim višje kakovosti njihovega izvajanja posnete z video kamero. Posnetki bodo uporabljeni izključno v procesih supervizije. Uporaba posnetkov v kakršenkoli drug namen bo mogoča le ob pridobitvi predhodnega pisnega dovoljenja vseh udeležencev. Vsi osebni podatki, zbrani v poteku programa, bodo shranjeni pod identifikacijsko številko brez imena udeležencev in bodo obravnavani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.Če želite pozneje nadaljevati delo, shranite obrazec tukaj.